Υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού εργάζεται στην μελέτη σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας πετρωμάτων και τσιμεντοπροϊόντων. Το τμήμα έρευνας ασχολείται με την συνεχή εξέλιξη των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής, ώστε να προσφέρει λύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες σε ποσότητες ή νέα προϊόντα.

Η εταιρείας έχει πιστοποιηθεί με EN ISO 9001:2008 για τις μελέτες εγκατάστασεις συγκροτημάτων και ολοκληρωμένες λύσεις στις βιομηχανίες μαρμάρου, τσιμεντοπροϊόντων και αδρανών υλικών.