Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στα Αμισιανά Καβάλας σε κτιριακό χώρο 3.000 m2  όπου στεγάζονται όλα τα τμήματα της εταιρίας.

  • Διοικητικά γραφεία
  • Τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης
  • Αποθήκες μηχανημάτων και ανταλλακτικών