Προφίλ

 

 

Η εταιρία INTERMEK Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην εμπορία, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού για βιομηχανίες μαρμάρου, τσιμεντοπροϊόντων και αδρανών υλικών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Καβάλα.

Αναλαμβάνει και συντονίζει έργα κατασκευών σε Ελλάδα και  εξωτερικό, με σκοπό την ανακαίνιση ή επισκευή ή αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας. Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας και λειτουργίας μονάδων παραγωγής.

Το εμπορικό τμήμα, αντιπροσωπεύοντας όλες τις μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως στους κλάδους τους, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού για όλες τις παραγωγικές φάσεις των βιομηχανιών μαρμάρου, τσιμεντοπροϊόντων και αδρανών υλικών.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε οργανωμένα συνεργεία, με στόχο την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών όλων των πελατών εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Στόχος πάντα παραμένει η άμεση αντιμετώπιση των αναγκών επισκευής και συντήρησης των εγκατεστημένων μηχανημάτων.

Βασικό μέλημα της εταιρείας παραμένει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αλλά και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την σωστή λειτουργία και συντήρησή του.