Συστήματα Δεξαμενής

Συνοπτικά το συγκρότημα αποτελείται από την δεξαμενή συγκέντρωσης των λημμάτων, τα δύο σιλό καθίζησης λάσπης, το σιλό συγκέντρωσης καθαρού νερού και την φιλτρόπρεσα.

Στη δεξαμενή συγκέντρωσης των λημμάτων οδηγούνται όλα τα νερά του εργοστασίου τα οποία με την αντλία λημμάτων προωθούνται στην δεξαμενή καθίζησης. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας καθίζησης των στερεών υλικών, τροφοδοτείται ποσότητα κροκιδωτικού διαλύματος (επιταχυντής καθίζησης), στον σωλήνα που μεταφέρει τα λήμματα από την δεξαμενή συγκέντρωσης στην δεξαμενή καθίζησης. Μέσα στην δεξαμενή καθίζησης τα λήμματα υπό την επίδραση του κροκιδωτικού διαχωρίζονται σε στερεό ίζημα που καθιζάνει στον κώνο της δεξαμενής και σε καθαρό νερό το οποίο υπερχειλίζοντας περνάει στην δεξαμενή καθαρού νερού.

Το κροκιδωτικό διάλυμα είναι βιοδιαλυτό, δεν περιέχει χημικές ενώσεις οι οποίες να μολύνουν το περιβάλλον. Παρασκευάζεται στην δεξαμενή προετοιμασίας με συνεχή ανάδευση και στη συνέχεια τροφοδοτείται μέσω της δοσομετρικής αντλίας. Στα δύο πρώτα σιλό γίνεται η καθίζηση των στερεών σωματιδίων σε δύο στάδια και το τρίτο σιλό καθαρού νερού τροφοδοτεί με φυσική ροή το δίκτυο του εργοστάσιου.

Η λάσπη (στερεό ίζημα) δια μέσου της βαλβίδας αέρος που υπάρχει στο κάτω μέρος του κώνου καθίζησης οδηγείται σε μια δεξαμενή με αναδευτήρα προκειμένου να επιτευχθεί ομογενοποίηση του υλικού. Με την βοήθεια φυγοκεντρικής αντλίας η λάσπη οδηγείται στην Φιλτρόπρεσσα όπου γίνεται η αφυδάτωση.

Σ' αυτή την φάση η λάσπη περνά από μια ειδική τρύπα που βρίσκεται σε κάθε πλάκα φίλτρου γεμίζοντας έτσι τον εσωτερικό χώρο της. Συνεχίζοντας να στέλνουμε υλικό ανεβάζουμε την πίεση στο εσωτερικό της κάθε πλάκας επιτυγχάνοντας έτσι την απομάκρυνση του φιλτραρισμένου νερού δια μέσου των φίλτρων.

Το νερό αυτό οδηγείται στην δεξαμενή λημμάτων με σωληνώσεις που βρίσκονται στις άκρες των φίλτρων. Με ένα πιστόνι ειδικά κατασκευασμένο κρατούμε τις πλάκες ενωμένες για να έχουμε απόλυτη στεγανοποίηση.

Φτάνοντας σε συγκεκριμένη πίεση το σύστημα παραμένει πρεσαρισμένο και μετά την διακοπή λειτουργίας της φυγοκεντρικής αντλίας, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα δίνει εντολή στο πιστόνι να επιστρέψει ανοίγοντας τις πλάκες. Η στερεά λάσπη να πέφτει, με την βοήθεια ηλεκτρομηχανικής δόνησης, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο εργασίας.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και χειρισμός του όλου συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και τα διάφορα στάδια (φάσεις) της λειτουργίας του συγκροτήματος ελέγχονται από PLC.