Συστήματα Με Σάκους

Η λειτουργία των συστημάτων με σάκους παρουσιάζεται παρακάτω.

Στη δεξαμενή συγκέντρωσης των λημμάτων οδηγούνται όλα τα νερά του εργοστασίου τα οποία με την αντλία λημμάτων προωθούνται στην δεξαμενή καθίζησης. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας καθίζησης των στερεών υλικών, τροφοδοτείται ποσότητα κροκιδωτικού διαλύματος (επιταχυντή καθίζησης), στον σωλήνα που μεταφέρει τα λήμματα από την δεξαμενή συγκέντρωσης στην δεξαμενή καθίζησης. Μέσα στην δεξαμενή καθίζησης τα λήμματα υπό την επίδραση του κροκιδωτικού διαχωρίζονται σε στερεό ίζημα που καθιζάνει στον κώνο της δεξαμενής και σε καθαρό νερό το οποίο υπερχειλίζοντας περνάει στην δεξαμενή καθαρού νερού. Το κροκιδωτικό διάλυμα είναι βιοδιαλυτό χωρίς χημικές ενώσεις οι οποίες να μολύνουν το περιβάλλον. Παρασκευάζεται στην δεξαμενή προετοιμασίας με συνεχή ανάδευση και στη συνέχεια τροφοδοτείται μέσω της δοσομετρικής αντλίας. Το σιλό καθαρού νερού τροφοδοτεί με φυσική ροή ή μέσω αντλιών το δίκτυο του εργοστάσιου.