Συστήματα Compact

Στη δεξαμενή συγκέντρωσης των λημμάτων οδηγούνται όλα τα νερά του εργοστασίου τα οποία με την αντλία λημμάτων προωθούνται στην δεξαμενή καθίζησης.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας καθίζησης των στερεών υλικών, τροφοδοτείται ποσότητα κροκιδωτικού διαλύματος (επιταχυντή καθίζησης), στον σωλήνα που μεταφέρει τα λήμματα από την δεξαμενή συγκέντρωσης στην δεξαμενή καθίζησης. Μέσα στην δεξαμενή καθίζησης τα λήμματα υπό την επίδραση του κροκιδωτικού διαχωρίζονται σε στερεό ίζημα που καθιζάνει στον κώνο της δεξαμενής και σε καθαρό νερό το οποίο υπερχειλίζοντας περνάει στην δεξαμενή καθαρού νερού. Το κροκιδωτικό διάλυμα είναι βιοδιαλυτό χωρίς χημικές ενώσεις οι οποίες να μολύνουν το περιβάλλον. Παρασκευάζεται στην δεξαμενή προετοιμασίας με συνεχή ανάδευση και στη συνέχεια τροφοδοτείται μέσω της δοσομετρικής αντλίας. Το σιλό καθαρού νερού τροφοδοτεί με φυσική ροή ή μέσω αντλιών το δίκτυο του εργοστάσιου. Η λάσπη (στερεό ίζημα) δια μέσου της βαλβίδας αέρος που υπάρχει στο κάτω μέρος του κώνου καθίζησης, οδηγείται σε μια δεξαμενή με αναδευτήρα προκειμένου να επιτευχθεί η ομογενοποίηση της. Με την βοήθεια φυγοκεντρικής αντλίας η λάσπη οδηγείται στην Φιλτρόπρεσσα όπου γίνεται η αφυδάτωση. Σ’ αυτή την φάση η λάσπη περνά από μια ειδική τρύπα που βρίσκεται σε κάθε πλάκα φίλτρου γεμίζοντας έτσι τον εσωτερικό χώρο κάθε φίλτρου. Η αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό της κάθε πλάκας επιτυγχάνει την απομάκρυνση του νερού μέσο των φίλτρων και την συγκράτηση των στερεών σωματιδίων στο εσωτερικό τους. Το νερό που βγαίνει από τα φίλτρα αυτό οδηγείται στην δεξαμενή λημμάτων με σωληνώσεις. Τα φίλτρα στεγανοποιούνται με ένα ειδικά κατασκευασμένο πιστόνι σε συγκεκριμένη πίεση και παραμένουν υπό αυτή την πίεση κατά την λειτουργία της φυγοκεντρικής αντλίας που τροφοδοτεί την λάσπη. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος αφύγρανσης της λάσπης η πρέσα ανοίγει τα φίλτρα επιτρέποντας την στερεά πλέον λάσπη να πέσει με την βοήθεια ηλεκτρομηχανικής δόνησης. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και χειρισμός του όλου συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και τα διάφορα στάδια (φάσεις) της λειτουργίας του συγκροτήματος ελέγχονται από P.L.C..