Ανατροπείς Πλακών

Υδραυλικοί ανατροπείς πλακών για απόθεση σε επίπαγκους με ικανότητα ανατροπής πολλών τόνων.