Βαγονιέρες

Οι βαγονιέρες είναι πιο χαμηλές από τα βαγόνια διότι χρησιμοποιούνται κυρίως για να τα μετακινούν εντός του χώρου του εργοστασίου.