Καβαλέτα

Περιστρεφόμενες βάσεις πλακών για την φόρτωση & εκφόρτωση τους