Φορτωτές - Εκφορτωτές Καδρέτου

Οι φορτωτές – εκφορτωτές καδρέτου φορτώνουν και εκφορτώνουν καδρέτα και πλακίδια.