Φορτωτές - Εκφορτωτές

Η εταιρεία μας κατασκευάζει αυτόματους φορτωτές – εκφορτωτές για όλες τις γραμμές επεξεργασίας πετρωμάτων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα ακόμα και στα πιο ευαίσθητα υλικά.