Καδένες

Οι καδένες είναι συστήματα μεταφοράς που μεταφέρουν το μάρμαρο με τη βοήθεια αλυσιδών (καδένα).