Μηχανήματα Διακίνησης

 • Ραουλιέρες

  Είναι συστήματα μεταφοράς που μεταφέρουν το μάρμαρο με τη βοήθεια ράουλων. Διακρίνονται σε ραουλιέρες καδρέτου και ραουλιέρες πλακών ανάλογα με το τι μεταφέρουν.

  Ραουλιέρες
 • Ταινίες

  Οι ταινίες είναι συστήματα μεταφοράς που μεταφέρουν το μάρμαρο με τη βοήθεια ταινίας. Χρησιμοποιούνται συχνά σε ζυγιστήρια.

  Ταινίες
 • Καδένες

  Οι καδένες είναι συστήματα μεταφοράς που μεταφέρουν το μάρμαρο με τη βοήθεια αλυσιδών (καδένα).

  Καδένες
 • Φορτωτές - Εκφορτωτές

  Η εταιρεία μας κατασκευάζει αυτόματους φορτωτές – εκφορτωτές για όλες τις γραμμές επεξεργασίας πετρωμάτων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα ακόμα και στα πιο ευαίσθητα υλικά.

  Φορτωτές - Εκφορτωτές
 • Βαγόνια

  Στα βαγόνια τοποθετούνται όγκοι μαρμάρων ώστε να μεταφερθούν κάτω από κάποιο μηχάνημα, κυρίως το τελάρο και το οριζόντιο – κάθετο για τη περαιτέρω επεξεργασία τους.

  Βαγόνια
 • Βαγονιέρες

  Οι βαγονιέρες είναι πιο χαμηλές από τα βαγόνια διότι χρησιμοποιούνται κυρίως για να τα μετακινούν εντός του χώρου του εργοστασίου.

  Βαγονιέρες
 • Καβαλέτα

  Περιστρεφόμενες βάσεις πλακών για την φόρτωση & εκφόρτωση τους

  Καβαλέτα
 • Ανατροπείς

  Υδραυλικοί ανατροπείς όγκων και πλακών.

  Ανατροπείς