Σκαπιτσαριστά

Η λειτουργία το σκαπιτσαριστού είναι παρόμοια με αυτές του χτυπητού και του χτενιστού.

Πρόκειται για μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την επανεπεξεργασία και αξιοποίηση των υπολοίπων (scraps) του εργοστασίου με διαστάσεις από 7 cm έως 15 cm. Το μηχάνημα αποτελείται από ισχυρή χαλύβδινη βάση.