Τόρνοι

Πρόκειται για μηχανή κατεργασίας μαρμάρων η οποία αφαιρεί τμήματα αυτών έτσι ώστε να πάρουν την επιθυμητή μορφή, πλάτος και σχήμα.