Χτενιστά

Το χτενιστό έχει την ίδια αρχή λειτουργίας με το χτυπητό με την διαφορά ότι τα βίδια τοποθετούνται πάνω σ’ ένα τύμπανο που περιστρέφεται, δημιουργώντας ομοιόμορφο θρυμματισμό του υλικού σε ευθεία. Η επιφάνεια εξαρτάται από τη πίεση του υλικού και τη πυκνότητα που έχουν τα βίδια πάνω στο τύμπανο.