Χτυπητά

Θρυμματίζει την επιφάνεια του υλικού ακανόνιστα με την χρήση ράουλων με βίδια, σε βάθος ανάλογο της πίεσης και της μορφής που έχουν τα βίδια. Τα ράουλα με τα βίδια τοποθετούνται σε ένα πλατό που περιστρέφεται και κινείται σε όλο το πλάτος του υλικού.