Κόφτες με ιμάντα

Οι κόφτες με ιμάντα χρησιμοποιούνται ώστε να ανοίγουν τρύπες και τούνελ στο λατομείο.