Κόφτες με καδένα

Οι κόφτες με καδένα χρησιμοποιούνται σε υπαίθρια λατομεία για να κόβουν το μάρμαρο.