Πριονοκόφτες

Πριονοκόφτες για κοπή μεγάλου μήκος στο λατομείο με καδένα με βίδια ή αδαμαντοφόρο ιμάντα.