Γρύλοι

Διεισδύουν στο βουνό και στη συνέχεια μέσω επιμήκυνσης συντελούν στην απομάκρυνση του όγκου.