Γρύλοι - Μαξιλάρια Εξόρυξης

Πρόκειται για μια κατηγορία που αποτελείται από μηχανήματα που διαχωρίζουν τον όγκο μαρμάρου από το βουνό. Η κατηγορία αποτελείται από τους γρύλους και τα μαξιλάρια εξόρυξης.