Τροχιστικά

Τα τροχιστικά διευκολύνουν ορισμένες εργασίες του λατομείου και πιο συγκεκριμένα την συναρμολόγηση του αδαμαντοφόρου σύρματος.