Πνευματικά Τρυπάνια

Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι πνευματικός.