Υδραυλικά Τρυπάνια

Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι υδραυλικός.