Διατρητικά

Τα διατρητικά τρυπάνια είναι ένας ευρέως διαδεδομένος τρόπος εξαγωγής του μαρμάρου και χωρίζονται σε υδραυλικά και πνευματικά.