Συρματοκοπές

Οι συρματοκοπές αποσπούν το μάρμαρο από το βουνό κόβοντάς το σε επιθυμητά μεγέθη και σχήματα.