Λειαντικές Μηχανές

  • Μονοκέφαλες Λειαντικές

    Η μονοκέφαλη λειαντική πλακών σταθερού πάγκου εργασίας με διαδρομή μέχρι 8m, ανήκει στην γκάμα των μηχανημάτων που κατασκευάζουμε.

    Μονοκέφαλες Λειαντικές