Συστήματα Κενού - Βεντούζες

Σε πολλές περιπτώσεις, όπου το βάρος είναι πολύ μεγάλο, χρησιμοποιούνται τα συστήματα κενού (βεντούζες) ώστε να τα βοηθήσουν στην ανύψωση του μαρμάρου. Οι βεντούζες προσκολλώνται στο μάρμαρο δημιουργώντας κενό. Έτσι δημιουργείται υπό πίεση, η οποία κάνει τη βεντούζα να εφάπτεται ακόμη πιο δυνατά πάνω στην επιφάνεια.

*Όλα τα συστήματα κενού χρησιμοποιούν σύστημα παραγωγής κενού με αέρα. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να κατασκευαστούν και με αντλία κενού.