Γερανάκια

Τα γερανάκια είναι ένα είδος γερανού όπου ένα οριζόντιο μέλος, σταθεροποιημένο σε ένα τοίχο ή σε έναν πυλώνα υποστηρίζει έναν κινητό ανυψωτήρα.

Τα γερανάκια συχνά χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε στρατιωτικά οχήματα. Η κεραία μπορεί να ταλαντεύεται μέσω ενός τόξου για τη παροχή επιπλέον πλευρικής κίνησης ή να είναι σταθερή.