Γερανογέφυρες

Οι γερανογέφυρες είναι οι γερανοί που "κυλάνε" κατα μήκος μιας οριζόντιας δοκού η οποία κυλάει πάνω σε δύο ράγες. Συναντάται συχνά σε μεγάλα εργοστάσια και οι δύο ράγες εκτείνονται στις δύο άκρες του κτιρίου.

Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος μιας γερανογέφυρας μπορεί να αντισταθμιστεί, εξοικονομώντας πόρους από την μη ενοικίαση γερανών σε μια εγκατάσταση με βαρύ εξοπλισμό.