Ανυψωτικά Συστήματα

Τα ανυψωτικά συστήματα τοποθετούν το μάρμαρο στο επιθυμητό ύψος.