Σχιστική Γραμμή

Σχιστική γραμμή για την διαίρεση των λωρίδων σε δύο ισοπαχείς λωρίδες.