Κεφαλοκόπτες

Μηχανή αυτόματου κύκλου για την κοπή λωρίδων σε καδρέτα με ορθογώνιες παράλληλες κοπές.