Φρέζες

Οι γεφυρωτοί κόφτες (φρέζες) αποτελούσαν παραδοσιακά ένα απλό μηχάνημα για τη κοπή των προϊόντων στις τελικές τους διαστάσεις.