Μονόλαμα

Τα μονόλαμα αποτελούσαν πάντα ένα τρόπο τετραγωνισμού όγκων.