Μηχανήματα Τετραγωνισμού Όγκων

Τα μηχανήματα τετραγωνισμού όγκων έχουν την δυνατότητα κοπής σε όλη την επιφάνεια μίας πλευράς ενός όγκου. Τα μηχανήματα τετραγωνισμού όγκων χωρίζονται σύμφωνα με το εργαλείο κοπής σε μονόλαμα, μονοσύρματα και αδαμαντοφόρους ιμάντες.