Μηχανήματα Μαρμάρου - Γρανίτη

Καλύπτουμε όλο το εύρος των φάσεων επεξεργασίας του μαρμάρου, από την εξόρυξη μέχρι και τη παρασκευή τελικών προϊόντων, είτε με δικά μας μηχανήματα ή μέσα από τις συνεργασίες που διατηρούμε με πολλούς οίκους του εξωτερικού.