Πακεταδόροι

Ο πακεταδόρος παραλαμβάνει μία - μία τις πλάκες στην έξοδο της γραμμής, τις ομαδοποιεί και στη συνέχεια τις δένει. Τα δεμένα πακέτα πλακών τα εναποθέτει σε παλέτα ή σε μεταφορική καδένα σχηματίζοντας δυάδες ή τετράδες.