Μηχανήματα Διακίνησης

Τα μηχανήματα διακίνησης μεταφέρουν τα υλικά και τα προϊόντα στις διάφορες γραμμές παραγωγής και γενικότερα, κυρίως εντός του εργοστασίου.