Μηχανήματα Διαμόρφωσης

Τα μηχανήματα διαμόρφωσης είναι αυτά που θα προχωρήσουν στη περαιτέρω διαμόρφωση του προϊόντος μέχρι τα τελικά στάδια επεξεργασίας που θα υποστεί.