Πρέσα Cismac

Η Cismac προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων πάνω στα τσιμεντοπροϊόντα και παρόμοια υλικά χωρίς τυποποίηση μοντέλων και δουλέυοντας περισσότερο τη κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κομμάτι της παραγωγής της είναι και οι πρέσες κυβολίθων.

Φωτογραφίες