Πρέσες Σωλήνων

Μηχανήματα για την τελείως αυτόματη για την παραγωγή σωλήνων, κυλινδρικοί ή οβάλ διατομής. Η μηχανή έχει την ικανότητα να παράγει σωλήνες κυλινδρικής διατομής με σύνδεσμο κάθε τύπου. Επίσης, μπορεί να παράγει προϊόντα ειδικών διαστάσεων με ή χωρίς σύνδεσμο.