Πρέσες

Οι πρέσες μπορεί να είναι πλακών, κυβόλιθων ή σωλήνων.