Ζυγιστήρια

Τα ζυγιστήρια διαθέτουν δυναμοκυψέλες για τη ζύγιση πολλών υλικών πάνω σε μεταφορική ταινία και συνδέονται με την υπόλοιπη παραγωγική διαδικασία, προετοιμάζοντας τα υλικά αυτόματα όταν αυτά απαιτούνται.