Τύμπανα

Το τύμπανο χρησιμοποιείται για τη παλαίωση και καμπύλωση μαρμάρου και κεραμικών. Με εύκολη λειτουργία και στιβαρή κατασκευή, η μεγάλη διάρκεια ζωής και ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι εγγυημένη.

Το μηχάνημα λειτουργεί ως εξής:

Το τύμπανο γεμίζει με το προς επεξεργασία υλικό και έπειτα ξεκινά η περιστροφή. Το υλικό τρίβεται στην ειδική εσωτερική επιφάνεια του τυμπάνου, που είναι από ειδική σκληρή πέτρα (Νορβηγίας). Μετά από μερικές ώρες περιστροφής όλες οι γωνίες ομαλοποιούνται. Η περιστροφή του τυμπάνου ελέγχεται από inverter, ώστε όλη η διαδικασία να προσαρμόζεται ανάλογα με το υλικό που θέλουμε να επεξεργαστούμε.