Τροφοδότες

Οι τροφοδότες είναι μηχανήματα που τα οποία τροφοδοτούν τα μηχανήματα θραύσης με τα υλικά προς θραύση. Χωρίζονται σε δονητικούς και παλινδρομικούς τροφοδότες.

Ο δονητικός τροφοδότης είναι εξοπλισμός γραμμικής τροφοδοσίας. Πλεονεκτήματα του είναι η λειτουργία με μαλακή δόνηση, η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ο παλινδρομικός τροφοδότης είναι εξοπλισμός γραμμικής τροφοδοσίας. To κάτω μέρος του τροφοδότη πάλλεται και δημιουργεί άνοιγμα ώστε το υλικό να περνάει στο επόμενο στάδιο της επεξεργασίας.

Και τα δυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, εξόρυξης άνθρακα, κατασκευών, χημική κτλ.