Ρότορες

Οι ρότορες χρησιμοποιούνται ευρέως για θραύση και ταυτόχρονη διαμόρφωση χαλικιών. Προτείνονται ανεπιφύλακτα για την διαμόρφωση χαλικιών που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία αδρανών.