Σιαγώνες

Οι σιαγωνωτοί σπαστήρες έχουν εφαρμογή κυρίως στην πρωτογενή θραύση υλικών όπου συμπιεστική δύναμη των υλικών είναι μικρότερη των 320Μpa.

Τα πλεονεκτήματα των σιαγωνωτών σπαστήρων είναι η απλή τους κατασκευή, η σταθερή απόδοση, το υψηλό ποσοστό θραύσης και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.