Σφυριά

Ο Σπαστήρας με σφυριά είναι η ιδανική επιλογή για θραύση και κοσκίνισμα, επειδή το προϊόν θραύσης είναι σε καλή, κυβική μορφή δίχως ελαστικότητα ή σχισμές. Αυτού του τύπου ο σπαστήρας μπορεί να σπάσει πολλών ειδών υλικά με μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας ως 500mm και δύναμη θραύσης ως 360Mpa. Έχει μοναδική δομή με σύνδεση χωρίς κλειδί και πλάκα πρόσκρουσης ειδικού σχήματος.